vriendenvuur wijkpicknick

 

donderdag 12 september 2019 van 16.30 tot 19.00 uur.
‘een wijkgenoot is een vriend die je nog niet kent’.

Het programma ziet globaal als volgt uit:
16:30 Opening door Simon Vuyk
17:00  Beijumer Koor – gezellige en sfeervolle muziek
17:15  samen eten rond het vuur
18:45 afsluiting

https://www.dvhn.nl/groningen/Wanneer-vriendschap-het-medicijn-is-komt-het-goed-24210516.html

*update 10-09-2019*
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Vriendendienst-in-Beijum-wijkpicknick-bij-vuurplaats-Jensemaheerd-24809233.html