vuurplaats Jensemaheerd

vuurplaats Jensemaheerd – Beijum

19:30 – 22:00 uur
2023

  • geen data vuuravonden bekend

Contactpersoon:  06-27282197 

Vuurplaats Beijum Jensemaheerd

Uiterste noord-oost hoek van Beijum. Bij de zwerfkeien. Op het grote veld  aan de Jensemaheerd. Bij de boerderij – grenzend aan het Kardingerbos. Bereikbaar via fietspad ‘het Spakenpad’ dat om Beijum heen loopt of via de Jensemaheerd.