Stichting Buurtvuur

Stichting Buurtvuur

Het vuur, de invallende schemering, het buiten zijn draagt bij aan een intieme en ontspannen sfeer waardoor je betrokken raakt op elkaar.

We horen vaak: dat is een goed idee, dat zou ook wat zijn voor onze wijk, onze buurt. Stichting Buurtvuur is opgericht met dit doel. Stichting Buurtvuur bouwt een netwerk van actieve vuurplaatsen.  Waar vuuravonden een vast terugkomend onderdeel gaan uitmaken van het samenleven in de wijk.

We inspireren initiatiefnemers en beleidsmakers. Zo wordt de vuuravond een nieuwe gewoonte en krijgt de vuurplaats een verbindende plek in de samenleving.

De eigen leefomgeving is de basis van samen-leven

Stichting Buurtvuur bellen?

Trijntje de Haan
initiator Buurten rond het vuur

06-27282197
trijntjedehaan@yahoo.com

Samenstelling:
Voorzitter Trijntje de Haan
Secretaris vacant
Penningmeester / secretaris (wnd) Piet van Gijssel

post:
Dragonstraat 19
9731JL Groningen

penningen:
NL58 TRIO 0338 5453 87
Stichting BuurtVuur
Groningen

Donaties
Het is mogelijk donaties te schenken. U kunt gebruik maken van onderstaande formulier (klik op het driehoekje voor opties):

Bedrag €*We gebruiken dit voor

  • blijk van waardering voor vuurdragers van de buurtvuren en vuurplaatsen
  • initiatiefnemers ondersteunen bij het realiseren van de vuurplaatsen
  • netwerkbijeenkomsten
  • contacten leggen met gemeenten, organisaties
  • bekendheid geven aan het idee van BuurtVuur

Vind jij dit ook een goed idee? Je kunt ons helpen.

Bewaren