sponsors

Gemeente Groningen ondersteunt de vuurplaatsen als bewonersinitiatief. In nauwe afstemming draagt de gemeente bij door onderhoud en middelen.
In 2017 kreeg Stichting Buurtvuur een geldbedrag van de Groningse Ondernemers Challenge.
Hiermee stimuleert Groningen sociaal ondernemerschap in de stad.
Mamamini Goededoelenkringloop
In 2019 kreeg Stichting Buurtvuur een donatie van Mamamini Goededoelenkringloop om de vuurloop tussen Beijum en Lewenborg mogelijk te maken.